Zniszczony, zgubiony weksel – czy do wydania nakazu zapłaty wystarczy kopia, odpis weksla?

 

Jestem przedsiębiorcą, zaginął mi weksel wystawiony przez kontrahenta. Podejrzewam, że uległ zniszczeniu, ale dysponuję odpisem notarialnym tego dokumentu. Czy mogę na tej podstawie wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty?

Odnosząc się do powyższej kwestii należy stwierdzić, iż wskazany przez Pana problem, był przedmiotem rozstrzygnięcia zawartego w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 1993 roku III CZP 90/93. Sąd stwierdził m.in., iż „wydanie nakazu zapłaty na podstawie odpisu weksla jest niedopuszczalne również w postępowaniu w sprawach gospodarczych.”

Dlatego też należy stwierdzić, iż w przedstawionej przez Pana sprawie niedopuszczalne będzie wydanie nakazu zapłaty w przypadku, gdy będzie Pan posiadał jedynie odpis weksla.

>>> WSTECZ