Weksle

 

Porady prawne z zakresu prawa wekslowego

 

Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz oferuje doradztwo obejmujące zagadnienia związane z:

– przygotowaniem weksli i porozumień wekslowych,

– przenoszeniem praw z weksli,

– poręczaniem weksli,

– prowadzeniem sporów sądowych odnośnie zobowiązań wekslowych,

– międzynarodowym prawem wekslowym (badanie zagranicznych dokumentów wekslowych).

 

Weksle

 

Weksel Trasowany (ciągniony,trata): papier wartościowy sporządzony w formie ściśle przewidzianej prawem wekslowym, zawierający skierowanie przez wystawcę weksla do trasat bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej w dokumencie sumy pieniężnej osobie która wykazała nieprzerwany szereg indosów, w terminie płatności w oznaczonym miejscu i czasie. W wypadku, gdy wystawca weksla jest jednocześnie trasatem weksel nosi nazwę weksla trasowano-własnego /komentarz do Prawa Wekslowego i Czekowego 2. wyd. M. Czarnecki i L. Bagińska/.

Weksel Własny (suchy, sola, prosty): papier wartościowy sporządzony przepisami prawa wekslowego, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie /komentarz do Prawa Wekslowego i Czekowego 2. wyd. M. Czarnecki i L. Bagińska/.

 

Publikacje na temat Prawa wekslowego

 

Definicje ważniejszych pojęć prawa wekslowego

Porady związane z Prawem wekslowym

Klauzule wekslowe