Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Weksle

Weksle

Porady prawne z zakresu prawa wekslowego

Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz oferuje doradztwo obejmujące zagadnienia związane z:

- przygotowaniem weksli i porozumień wekslowych,

- przenoszeniem praw z weksli,

- poręczaniem weksli,

- prowadzeniem sporów sądowych odnośnie zobowiązań wekslowych,

- międzynarodowym prawem wekslowym (badanie zagranicznych dokumentów wekslowych).

Weksle

Weksel Trasowany (ciągniony,trata): papier wartościowy sporządzony w formie ściśle przewidzianej prawem wekslowym, zawierający skierowanie przez wystawcę weksla do trasat bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej w dokumencie sumy pieniężnej osobie która wykazała nieprzerwany szereg indosów, w terminie płatności w oznaczonym miejscu i czasie. W wypadku, gdy wystawca weksla jest jednocześnie trasatem weksel nosi nazwę weksla trasowano-własnego /komentarz do Prawa Wekslowego i Czekowego 2. wyd. M. Czarnecki i L. Bagińska/.

Weksel Własny (suchy, sola, prosty): papier wartościowy sporządzony przepisami prawa wekslowego, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie /komentarz do Prawa Wekslowego i Czekowego 2. wyd. M. Czarnecki i L. Bagińska/.

Publikacje na temat Prawa wekslowego

Definicje ważniejszych pojęć prawa wekslowego

Porady związane z Prawem wekslowym

Klauzule wekslowe

Inne usługi
Kancelarii Prawnej Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012