Weksel trasowany

 

Weksel trasowany to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle przewidzianej prawem wekslowym, zawierający skierowanie przez wystawcę weksla do trasat bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej w dokumencie sumy pieniężnej osobie która wykazała nieprzerwany szereg indosów, w terminie płatności w oznaczonym miejscu i czasie. W wypadku, gdy wystawca weksla jest jednocześnie trasatem weksel nosi nazwę weksla trasowano-własnego.

Prawidłowo wystawiony weksel trasowany powinien zawierać następujące elementy:

  1. nazwę „weksel” w treści dokumentu w jeżyku w jakim go wystawiono;
  2. bezwarunkowe polecenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
  3. nazwisko trasata;
  4. oznaczenie terminu i miejsca płatności (w braku ich oznaczenia uznaje się, że weksel jest płatny za okazaniem w miejscu wymienionym obok nazwiska trasata);
  5. nazwisko osoby na której rzecz lub na której zlecenie ma być dokonana płatność;
  6. oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla; oraz
  7. podpis wystawcy weksla.