Przeniesienie praw z weksla in blanco

 

Obrót weksla in blanco rządzi się szczególnymi zasadami, odmiennymi od ogólnych zasad prawa wekslowego.

Do przeniesienia weksla in blanco niezupełnego stosuje się zasady dotyczące przelewu. Wobec tego nie można nim przenieść więcej praw, niż się posiada. Jeśli zaś w deklaracji wekslowej określono, kto go może uzupełnić, musi to być ta sama osoba.