Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Wzory dokumentów wekslowych

Wzory dokumentów wekslowych

Dokument weksla: wzór
Podpisdanie weksla: : wzór 1 - wzór 2 - wzór 3 - wzór 4 - wzór 5 - wzór 6 - wzór 7
Weksel in blanco: wzór 1 - wzór 2 - wzór 3 - wzór 4 - wzór 5 - wzór 6 - wzór 7
Deklaracja do weksla in blanco: wzór
Weksel gwarancyjny: wzór 1 - wzór 2
Wezwanie do wykupu weksla: wzór
Indos imienny - awers: wzór -
Indos na okaziciela i indos in blanco - rewers: wzór
Nieprzerwany ciąg indosów - rewers: wzór
Zakaz indosowania - awers: wzór
Umowa przelewu wierzytelności: wzór
Poręczenie z weksla: wzór 1 - wzór 2 - wzór 3 - wzór 4 - wzór 5 - wzór 6 - wzór 7 - wzór 8 - wzór 9
Weksel z poręczeniem wekslowym i indosem: wzór
Wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego: wzór
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym z weksla: wzór
Wniosek o umorzenie weksla: wzór

Opracowanie: Presspublica Sp. z o.o.

Contact Us

Kancelaria Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
E-mail Address:
Phone Number:

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012