Weksel własny

Weksel własny

Weksel własny (suchy, sola, prosty) to papier wartościowy sporządzony przepisami prawa wekslowego, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie. Wystawca weksla własnego jest jednocześnie jego akceptantem.

Treścią weksla własnego, zamiast polecenia zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej (jak w przypadku weksla trasowanego) jest bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej przez wystawcę weksla.