Weksel trasowany własny

Weksel trasowany własny

Weksel trasowany własny to weksel trasowany, w którym trasatem jest sam wystawca weksla.