Wadliwe uzupełnienie weksla in blanco

Wadliwe uzupełnienie weksla in blanco

Wadliwe uzupełnienie weksla in blanco – stosownie do art. 10 prawa wekslowego – umożliwia zobowiązanemu wekslowo, także poręczycielowi wekslowemu, uwolnienie się od odpowiedzialności wekslowej.