Dłużnik wekslowy

Dłużnik wekslowy

Dłużnik wekslowy to wszystkie osoby podpisane na wekslu, zobowiązane z weksla i odpowiedzialne z weksla (trasant, remitent, indosant, awalista, wyręczyciel). Rozróżnia się dłużników głównych (akceptant weksla trasowanego i wystawca weksla własnego) oraz dłużników wtórnych (indosantów i wystawcę weksla trasowanego). Dłużnikiem wekslowym jest także poręczyciel.