Czy na wekslu musi być oznaczona waluta?

 

Wystawiliśmy z żoną weksel własny opiewający na kwotę 20 000, przy czym nie oznaczyliśmy waluty w jakiej ma być wypłacony. Czy wierzyciel może dowolnie wybrać walutę?

Zgodnie z art. 101 pkt 2 ustawy prawo wekslowe warunkiem formalnym dla ważności weksla jest przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej.

Idąc dalej należy stwierdzić, iż zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2005 roku I CK 71/2005 „Przesłanką odpowiedzialności wekslowej jest przede wszystkim istnienie takiego dokumentu. Jeżeli na dokumencie nazwanym wekslem nie została określona waluta, w jakiej się go ma zrealizować, nie może on być uznany za weksel.

Mając na uwadze powyżej wskazaną sentencję należy stwierdzić, iż nie tylko wierzyciel nie będzie uprawniony do dowolnego uzupełnienia waluty ale także, iż dokument wystawiony przez Państwa nie może zostać uznany za weksel.

>>> WSTECZ