Wystawca weksla

Wystawca weksla

Wystawca weksla jest to osoba która wystawiła weksel, przy czym albo sama przyrzekła jego zapłatę, bądź poleciła innej osobie jego zapłatę.

Wystawca weksla trasowanego odpowiada za przyjęcie i za zapłatę wekslu.