Wystawca weksla

 

Wystawca weksla jest to osoba która wystawiła weksel, przy czym albo sama przyrzekła jego zapłatę, bądź poleciła innej osobie jego zapłatę.

Wystawca weksla trasowanego odpowiada za przyjęcie i za zapłatę wekslu.