Weksel in blanco wypełniony niezgodnie z deklaracją – sytuacja nabywcy weksla

 

Nabyłem weksel in blanco od pierwszego posiadacza. Do weksla dołączona była deklaracja wekslowa, ale jak się później okazało weksel został wypełniony niezgodnie z deklaracją. Czy mogę liczyć na ściągnięcie kwoty wskazanej na wekslu od dłużnika?

Niestety nie. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem obowiązującym w judykaturze „nabywający weksel in blanco od pierwszego posiadacza powinien się upewnić, czy dokument został wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową. Jeśli tego nie zrobi i okaże się, że pierwszy posiadacz, czyli remitent, wypełnił go niezgodnie z tą deklaracją, nabywca weksla nie może liczyć na ściągnięcie wpisanej na nim kwoty od dłużnika – wystawcy weksla.” /Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna V CSK 71/2008/

>>> WSTECZ