Trasat

 

Trasat (przekazany, dłużnik wekslowy) – jest to osoba występująca w wekslu trasowanym, której wystawca weksla poleca zapłatę sumy wekslowej. W wypadku weksla trasowano – własnego wystawca weksla jest równocześnie trasatem. Aby od żądać od trasata zapłaty, weksel musi być przez niego przyjęty (akcept), czyli podpisany, dopiero wtedy trasat staje się zobowiązany z weksla.