Indosant

Indosant

Indosant (żyrant) jest to osoba przenosząca weksel przy pomocy indosu na inną osobę. W wypadku pierwszego indosu indosantem jest zawsze remitent. Indosantem może być każda kolejna osoba opierająca swe prawa na poprzednim indosie.

Indosant odpowiada w braku przeciwnego zastrzeżenia za przyjęcie i za zapłatę wekslu. Indosant może zabronić dalszego indosowania; w tym przypadku nie odpowiada wobec następnych indosatariuszy.