Domicyliant

Domicyliant

Domicyliant jest osoba w której miejscu zamieszkania ma zostać dokonana płatność z tytułu realizacji weksla.