Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Definicje pojęć z zakresu prawa wekslowego

Definicje pojęć z zakresu prawa wekslowego

Akcept weksla (przyjęcie)

Akceptant weksla (przyjemca)

Aval (poręczenie wekslowe)

Avalat

Avalista (poręczyciel wekslowy)

Deklaracja wekslowa

Dłużnik wekslowy

Domicyliant

Indos wekslowy

Indos wekslowy in blanco

Indos powierniczy

Indosant (żyrant)

Indosatariusz (żyratariusz)

Porozumienie wekslowe

Przeniesienie praw z weksla in blanco

Remitent weksla (wekslobiorca)

Trasat weksla (przekazany, dłużnik wekslowy)

Wadliwe uzupełnienie weksla in blanco

Weksel trasowany

Weksel własny (suchy, sola, prosty)

Wyręczyciel

Wystawca weksla

Zwrotne poszukiwanie

Contact Us

Kancelaria Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
E-mail Address:
Phone Number:

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012