Avalat

Avalat

Avalat jest to osoba za którą udzielono poręczenia.