Jak bronić się przed nakazem zapłaty z weksla?

 

W związku z zawartą przeze mnie umową dystrybucyjną wystawiłem na rzecz kontrahenta weksel in blanco. Do weksla była dołączona deklaracja wekslowa. Trzy dni temu otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wydany na podstawie uzupełnionego weksla. Po dokonanej analizie stwierdziłem, że weksel został wypełniony niezgodnie z załączoną deklaracją. Czy sąd miał prawo wydać nakaz zapłaty pomimo faktu, iż weksel został wypełniony niezgodnie z deklaracją?

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem judykatury, „ważność zobowiązania wekslowego nie jest uzależniona od istnienia deklaracji wekslowej” (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1963 roku II CR 249/63).

Kwestie związane z wypełnieniem weksla niezgodnie z deklaracją wekslową dłużnik może podnosić w zarzutach od nakazu zapłaty.

>>> WSTECZ