Indos wekslowy in blanco

 

Indos może nie wymieniać indosatariusza lub może ograniczać się tylko do podpisu indosanta (indos in blanco). W tym przypadku indos jest ważny tylko, jeżeli został napisany na odwrotnej stronie wekslu lub na przedłużku.

Jeżeli indos jest in blanco, posiadacz wekslu może:

  1. wypełnić indos nazwiskiem własnym lub innej osoby;
  2. indosować weksel dalej in blanco lub na inną osobę;
  3. przenieść weksel na inną osobę bez wypełnienia indosu in blanco i bez indosowania.

Indos na okaziciela jest równoznaczny z indosem in blanco.