Akceptant weksla (przyjemca)

Akceptant weksla (przyjemca)

Akceptant (przyjemca) – jest to trasat po przyjęciu weksla (z chwilą złożenia na nim podpisu).