Weksle – problemy praktyczne [14]

Weksle – problemy praktyczne [14]

Jestem przedsiębiorcą, zaginął mi weksel wystawiony przez kontrahenta. Podejrzewam że uległ zniszczeniu, ale dysponuję odpisem notarialnym tego dokumentu. Czy mogę na tej podstawie wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty?

Odnosząc się do powyższej kwestii należy stwierdzić, iż wskazany przez Pana problem, był przedmiotem rozstrzygnięcia zawartego w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 1993 roku III CZP 90/93. Sąd stwierdzi m.in., iż „wydanie nakazu zapłaty na podstawie odpisu weksla jest niedopuszczalne również w postępowaniu w sprawach gospodarczych.”

Dlatego też należy stwierdzić, iż w przedstawionej przez Pana sprawie niedopuszczalne będzie wydanie nakazu zapłaty w przypadku, gdy będzie Pan posiadał jedynie odpis weksla.

>>> WSTECZ