Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Weksel trasowany

Weksel trasowany

Weksel trasowany to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle przewidzianej prawem wekslowym, zawierający skierowanie przez wystawcę weksla do trasat bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej w dokumencie sumy pieniężnej osobie która wykazała nieprzerwany szereg indosów, w terminie płatności w oznaczonym miejscu i czasie. W wypadku, gdy wystawca weksla jest jednocześnie trasatem weksel nosi nazwę weksla trasowano-własnego.

Prawidłowo wystawiony weksel trasowany powinien zawierać następujące elementy:

  1. nazwę "weksel" w treści dokumentu w jeżyku w jakim go wystawiono;

  2. bezwarunkowe polecenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;

  3. nazwisko trasata;

  4. oznaczenie terminu i miejsca płatności (w braku ich oznaczenia uznaje się, że weksel jest płatny za okazaniem w miejscu wymienionym obok nazwiska trasata);

  5. nazwisko osoby na której rzecz lub na której zlecenie ma być dokonana płatność;

  6. oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla; oraz

  7. podpis wystawcy weksla.

Contact Us

Kancelaria Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
E-mail Address:
Phone Number:

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012