Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Avalista (poręczyciel wekslowy)

Avalista (poręczyciel wekslowy)

Avalista (poręczyciel wekslowy) jest to osoba która udzieliła poręczenia weksla. Zgodnie z art. 30 pr. weksl. poręczyciel może poręczyć za całość sumy wekslowej i tym samym odpowiada za zapłacenie sumy wekslowej w takim samym stopniu jak dłużnik za którego poręczył.

Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył. Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, chociażby nawet zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej.

Poręczyciel wekslowy, który zapłacił weksel, nabywa prawa, wynikające z wekslu, przeciw osobie, za którą poręczył, i przeciw tym, którzy wobec tej osoby odpowiadają z wekslu.

Zobowiązanie poręczycieli, oparte na przepisach prawa wekslowego, określa deklaracja wekslowa, wyrażająca wolę stron w przedmiocie zakresu i wysokości zabezpieczenia zapłaty. Obciążenie poręczycieli wekslowych trwa do czasu rozliczenia się dłużnika i jest solidarne.

Poręczyciel wekslowy może powoływać się na wypełnienie weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem do czasu indosowania weksla przez remitenta.

Poręczyciel wekslowy może uchylić się od skutków prawnych udzielonego poręczenia, jeśli działanie remitenta nosi cechy podstępu.

Contact Us

Kancelaria Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
E-mail Address:
Phone Number:

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012