Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Weksle - problemy praktyczne [4]

Weksle - problemy praktyczne [4]

Poręczyłam weksel in blanco wraz ze swoim mężem. Na wekslu zawarto klauzulę, że poręczamy do kwoty 20.000 złotych, do 28 miesięcy. Czy takie poręczenie jest ważne?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Prawa wekslowego, zapłatę weksla można zabezpieczyć poręczeniem wekslowym (aval) co do całości sumy lub co do jej części.

Zgodnie z cytowany przepisem poręczenie udzielone przez państwa do kwoty 20 000 złotych, należy uznać za ważne. Odnosząc się natomiast do kwestii ograniczenia temporalnego udzielonego poręczenia to należy zauważyć, iż zgodnie z poglądami doktryny i judykatury, nie można ograniczyć czasowo udzielonego poręczenia, w związku z czym takie zastrzeżenie jest nieważne.

W tym miejscu warto także zaznaczyć, iż pomimo nieważności zastrzeżenia dotyczącego ograniczenia czasowego udzielonego poręczenia, nie wpływa na ważność udzielenia samego poręczenia. Powyższy pogląd potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 listopada 2005 roku III CSP 107/2005: "zastrzeżenie, według którego poręczenie wekslowe jest ograniczone terminem końcowym, jest bezskuteczne; nie powoduje ono nieważności tego poręczenia.

>>> WSTECZ

Contact Us

Kancelaria Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
E-mail Address:
Phone Number:

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012